Work at SourceForge, help us to make it a better place! We have an immediate need for a Support Technician in our San Francisco or Denver office.

Close

[r14051]: inkscape_web / trunk / download / download-cs.inc Maximize Restore History

Download this file

download-cs.inc    111 lines (90 with data), 5.8 kB

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
<h2>Oficiální vydání</h2>
<p>Stabilní vydání <b>0.45</b> určené pro produktivní využití je dostupné jako:</p>
<ul>
<li>Zdrojový tarball — <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/inkscape/inkscape-0.45.tar.gz">.gz</a><!-- nebo <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/inkscape/inkscape-0.44.tar.bz2?download">.bz2</a>--></li>
<!--
<li>Zdrojové kódy(Linux) (SRPM) — <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/inkscape/inkscape-0.44-0.src.rpm?download">.rpm</a></li>
<li>Statické RPM — <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/inkscape/inkscape-0.43-0.static.i386.rpm?download">i386 .rpm</a> nebo <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/inkscape/inkscape-0.43-0.static.i686.rpm?download">i686 .rpm</a></li>
<p>
Poznámka: Tyto RPM balíčky nejsou opravdu statické protože obsahují pouze knihovny, o kterých je známo, že nejsou dostupné
ve všech distribucích linuxu založených na RPM. Mají také vypnutu kontrolu závislostí takže na chybějící závislosti nebudete upozorněni dříve než při spuštění programu.
</p>
-->
<li>Balíček systému Linux Autopackage <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/inkscape/inkscape-0.45.x86.package">.package</a>
(Viz <a href="http://autopackage.org">autopackage.org</a> pro instrukce).</li>
<li>Windows — <a href="http://downloads.sourceforge.net/inkscape/Inkscape-0.45-1.win32.7z?use_mirror=osdn">7zip</a></li>
<li>Mac OS X (Univerzální) <a href="http://downloads.sourceforge.net/inkscape/Inkscape-0.45-1.UNIVERSAL.dmg">.dmg</a></li>
<li>Uživatelé distribuce Fedora: Inkscape 0.44.1 je dostupná pro for FC-4, FC-5 a FC-6 z <a href="http://fedoraproject.org/wiki/Extras">Fedora Extras</a>. Stačí napsat:
<pre>yum install inkscape</pre>
</li>
<!--
<li>Debian Sarge/stable/testing users: add the following two lines to your /etc/apt/sources.list:
<pre>
deb http://honk.physik.uni-konstanz.de/~wolfi/inkscape sarge/
deb-src http://honk.physik.uni-konstanz.de/~wolfi/inkscape sarge/
</pre>
</li>
-->
<!-- <li>Debian sid/unstable users: inkscape 0.43 is expected to enter Debian unstable a couple of days from
when this text was written, so may be already there by the time you read this. (If you're impatient,
the sourceforge download page has a couple of unofficial .debs for x86.)</li> -->
</ul>
<p>Máte možnost stáhnout si jakýkoliv z výše zmíněných souborů (stejně jako soubory .sig a předchozí vydání) na stránce <a
href="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=93438">Sourceforge
Downloads</a>, nebo pomocí updatovacích nástrojů vaší distribuce.</p>
<h2>Vývojářské verze</h2>
<p>
Pro ty z Vás, kteří chtějí používat nejžhavější funkce a žít tak "na ostří nože"
a riskovat větší nestabilitu, stejně jako pro ty, kteří chtějí otestovat nově přidaný kód
a pomoci tak odladit případné chyby máme vývojářské verze.
Používejte je na vlastní riziko a prosím, <a href="/report_bugs.php<?php echo $suffix; ?>">ohašte chyby</a> na které narazíte!
</p>
<h3>Zkompilované balíčky</h3>
<p>
Pokud si nechcete kód kompilovat sami, použijte noční sestavení pro Váš systém:
</p>
<p><b>Windows:</b></p>
<ul>
<li><a href="http://inkscape.modevia.com/win32-snap/?M=D">Zrcadlené sestavení pro Win32, a "pouze EXE"</a></li>
<li><a href="http://inkscape.modevia.com/win32/?M=D">Zrcadlené sestavení pro Win32</a></li>
<li><a href="http://cortijodelrio.net/~inkscape/win32/">Daniel's
Thrice-Daily Win32 Builds and "a la carte" files Denní sestavení Daniela Thirceho a soubory "a la carte" (frac. "podle jídelního lístku" - pozn. překladatele) </a></li>
</ul>
<p><b>Linux:</b></p>
<ul>
<li><a
href="http://inkscape.modevia.com/ap/?M=D">Sestavení Autopackage</a> Navštivte <a href="http://autopackage.org/docs/howto-install/index.html">Web Autopackage</a> pro innstrukce.</li>
<li>Závislosti v systému Gentoo - ujistěte se, že všechno bylo zkompilováno toutéž verzí g++. C++ ABI se změnilo mezi gcc 3.3 a 3.4</li>
<li>Závislosti v systému Debian - vše potřebné je v "unstable" repozitářích.</li>
</ul>
<p><b>Mac OS X:</b></p>
<ul>
<li><a href="http://inkscape.modevia.com/macosx-snap/?M=D">aplikace zabalená pro Mac OS X</a> (.dmg), pojmenovaná podle data.</li>
</ul>
<p>
Prosím, uvědomte si, že sestavení mohou být nepřístupné ve dnech,
kdy se vyskytnou kompilační problémy pro určitou platformu.
Také se může stát (i když to není tak častý jev), že se program nespustí.
Pokud zaznamanáte kteroukoli z těchto situací, prosím, oznamte ASAP, aby
mohlo začít vyšetřování a následná oprava.</p>
<h3>Balíčky se zdrojovým kódem</h3>
<p>
Také máte možnost získat zdrojový kód a zkompilovat si ho svépomocí,
pomocí jednoho z následujících způsobů:</p>
<p><b>SVN:</b></p>
<ul>
<li> <a href="http://www.inkscape.org/svn.php?lang=en">SVN přístup skrze web SourceForge</a></li>
</ul>
<p><b>Tarballové snímky (snapshoty):</b></p>
<ul>
<li><a href="http://inkscape.modevia.com/svn-snap/?M=D">Snapshot aktuálního kódu</a></li>
<li><a href="http://cortijodelrio.net/~inkscape/">Denní Thirceho snapshoty CVS</a></li>
</ul>
<h2>Podpisy balíčků</h2>
<p>Některé z balíčků byly podepsány jejich vydavateli.
Zde můžete získat jejich veřejné GPG klíče.</p>
<ul>
<li><a href="http://outflux.net/public_key.asc">Kees Cook</a> GPG#17063e6d</li>
<li><a href="http://www.ekips.org/Aaron_C_Spike.asc">Aaron C Spike</a> GPG#855781ba</li>
<li><a href="http://www.bryceharrington.org/bryceharrington.asc">Bryce Harrington</a> — GPG#E0E67611</li>
</ul>