Diff of /releases/2010.0.0/cs.shtml [80922e] .. [e8aa01] Maximize Restore

  Switch to side-by-side view

--- a/releases/2010.0.0/cs.shtml
+++ b/releases/2010.0.0/cs.shtml
@@ -9,7 +9,7 @@
 </style>
 </head>
 <body>
-<!--#include virtual="/ssi/menu.html"-->
+<!--#include virtual="/ssi/menu.shtml"-->
 <div class="content">
 <h1>Hugin-2010.0.0 - poznámky k&nbsp;vydání</h1>
 <p>Hugin umí skládat panoramata, a&nbsp;ještě něco navíc.</p>