[e8aa01]: releases / 2009.4.0 / nl.shtml  Maximize  Restore  History

Download this file

122 lines (100 with data), 6.2 kB

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="nl">
<head profile="http://gmpg.org/xfn/11">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Beschrijving van de Hugin-2009.4.0 Versie</title>
<style media="screen" type="text/css" title="Screen style sheet">
@import url(/css/normal.css);
</style>
</head>
<body>
<!--#include virtual="/ssi/menu.shtml"-->
<div class="content">
<h1>Beschrijving van de Hugin-2009.4.0 Versie</h1>
<p>Hugin is een panorama stitcher en nog veel meer.</p>

<!-- Note for proof readers/editors:  Although this document is ostensibly a
list of new features, it gets copied and distributed to suprising locations, so
as a result most readers are unlikely to have used Hugin before.  i.e. the
audience of this document is somebody who has an idea what a panorama stitcher
might be, has never heard of Hugin, but is interested in discovering cool new
software. -->

<h2>Wijzigingen sinds 2009.2.0</h2>

<p>Hoewel de vorige versie slechts ruim een maand geleden uitgebracht is, waren er meer nieuwe 
functionaliteiten die op hun integratie wachtten. De bedoeling is om sneller nieuwe functionaliteit 
beschikbaar te stellen door het frequenter uitbrengen van nieuwe versies. Deze Hugin versie brengt twee belangrijke nieuwe 
functionaliteiten naast de gewone bug fixes en kleine continue verbeteringen:</p>

<h3>Automatische lens calibratie</h3>

<p>Hugin is nu al prima software om lenzen te calibreren; bij het creëeren van een 
panorama zal Hugin automatisch de <em>ton vervorming</em>,
<em>vignettering</em> en <em>beeldhoek</em> berekenen voor een lens. Verder heeft Hugin 
alles wat een ervaren gebruiker wenst: verschillende lenzen kunnen gecalibreerd worden in 
één project, fisheyes and "shift" lenzen zijn geen enkel probleem voor de Hugin 
<em>optimiser</em>.</p>

<p>Echter, het creëeren van een panorama is niet de enige mogelijkheid om lens 
parameters te berekenen; <em>ton vervorming</em> vervormt rechte lijnen tot kromme. Het  
weer recht maken van deze lijnen is genoeg om een lens accuraat te calibreren. 
Alles wat je nodig hebt is een object met veel rechte lijnen, zoals een modern
gebouw en één of meerdere foto's daarvan.</p>

<p>Dit jaar is Tim Nugent aangenomen door Google Summer of Code om een nieuwe Hugin tool 
genaamd <em>calibrate_lens</em> te maken. Deze tool leest de genoemde fotos als input 
en produceert de calibratie parameters als output. Op dit moment is er nog geen grafische 
versie en de commando-regel tool moet nog verbeterd worden om output te genereren die
compatibel is met Hugin. Deze versie biedt echter een basis om toekomstige tools te kunnen 
bouwen.</p>

<h3>Ijkpunt opschoning</h3>

<p>Hugin lijnt fotos uit op basis van <em>ijkpunten</em>. Dit zijn identieke punten uit het 
panorama die voorkomen in elk paar overlappende foto's.
Normaal gesproken is een handvol ijkpunten voldoende voor een goed resultaat, maar ze moeten 
wel geidentificeerd worden. Dit kan handmatig gedaan worden in de Hugin
<em>Ijkpunten tab</em> of door één van de automatische <em>ijkpunt generator</em> plugins 
te gebruiken zoals <em>autopano-sift-C</em> of <em>pan-o-matic</em>.</p>

<p>Deze <em>Ijkpunt generators</em> zijn uitermate handig en zeer goed, maar maken soms fouten 
die zichtbaar zijn voor het menselijk oog.  Hugin filtert nu automatisch de 
gegenereerde punten en verwijdert de punten die statistisch gezien niet correct of waarschijnlijk 
zijn.  Hetzelfde filter kan gebruikt worden om een bestaand project 'op te schonen' op de 
<em>Afbeeldingen tab</em>, en is ook beschikbaar als een "scriptable" commando-regel tool
genaamd <em>cpclean</em>.</p>

<h3>Vertalingen</h3>

<p>De Hugin applicatie is vertaald in twintig talen waarvan de meest 
vertalingen bijgewerkt zijn voor deze versie.</p>

<h3>Andere verbeteringen</h3>

<p>Deze versie heeft ook de gewone continue doorgaande verbeteringen: het bouwen op
Windows, Linux en OS X is nu gemakkelijker, sommige crashes in uitzonderlijke situaties zijn 
opgelost, meer zinvolle EXIF metadata wordt getoond in de <em>Afbeeldingen
tab</em>, de handleiding is bijgewerkt om de huidige functionaliteiten te beschijven (bovendien 
wordt de handleiding nu getoond in de standaard web browser), een bug waarbij "ondersteboven" crop
rechthoeken de stitcher opbraken is nu gerepareerd, en de ijkpunt instellingen worden nu tussen 
sessies bewaard.</p>

<!-- Note for translators: the rest is the same as the previous release announcement -->

<h2>Ijkpunt generators</h2>
<p>Hugin bezit nog geen 'Patent vrije' ijkpunt
generator. Om die reden moet je zelf handmatig ijkpunten selecteren, wat niet 
zo moeilijk is als het klinkt, of zelf één van de volgende beschikbare 
ijkpunt generators als 'plug-in' installeren:</p>
<ul>
<li>autopano-sift-C</li>
<li>panomatic</li>
<li>match-n-shift</li>
<li>Autopano-SIFT</li>
<li>Autopano freeware versie</li>
</ul>
<h2>Upgraden</h2>
<p>Upgraden vanaf een vorige versie is eenvoudig. Mocht u eventueel 
problemen hebben met oude instellingen, dan kunt u deze opnieuw initialiseren 
in Voorkeuren door op 'Laadt standaard waarden' te klikken.</p>

<p>Gebruikers die zelf de source code willen compileren moeten er rekening mee houden 
dat de minimum versie van <em>wxWidgets</em> 2.7.0 is, libpano13 moet minimaal
2.9.14 zijn, en <em>GLEW</em> de OpenGL Extension Wrangler bibliotheek, <em>freeglut</em> 
de OpenGL utility toolkit, en <em>libGLU</em> de OpenGL utility bibliotheek, zijn nu vereisten voor 
Hugin.</p>

<p>Ondersteuning voor de libpano12 bibliotheek is beeindigd.</p>

<p>Lees de README en INSTALL_cmake bestanden voor meer informatie.</p>
<p>Dank gaat uit naar alle personen die bijgedragen hebben aan deze versie en aan de leden 
van de hugin-ptx mailing lijst: te veel om hier te noemen.</p>
<hr />
<p>Hugin is beschikbaar via <a
href="http://hugin.sourceforge.net/">http://hugin.sourceforge.net/</a>.</p>
<p>De Hugin source code kan gedownload worden van sourceforge: <a href="http://sourceforge.net/projects/hugin/files/hugin/">http://sourceforge.net/projects/hugin/files/hugin/</a>.</p>

</div>
</body>
</html>