User Information:
===================

Jeg var i færd med at importere en gedcom-fil.

::-(  Børge Askholm


Error Details:
===================

527663: WARNING: _ReadGedcom.py: line 756: Kunne ikke importere G:\billeder\1902- hus.jpg
527667: WARNING: _ReadGedcom.py: line 756: Kunne ikke importere G:\billeder\2254-carl.jpg
527714: WARNING: _ReadGedcom.py: line 756: Kunne ikke importere G:\billeder\2289-johannes-daab.png
527742: WARNING: _ReadGedcom.py: line 756: Kunne ikke importere G:\billeder\2304- ole.jpg
527745: WARNING: _ReadGedcom.py: line 756: Kunne ikke importere G:\billeder\2303-margit.jpg
527748: WARNING: _ReadGedcom.py: line 756: Kunne ikke importere G:\billeder\2303-margit.jpg
527784: WARNING: _ReadGedcom.py: line 756: Kunne ikke importere G:\billeder\2324- familie.jpg
527787: WARNING: _ReadGedcom.py: line 756: Kunne ikke importere G:\billeder\2325-guld.jpg
527792: WARNING: _ReadGedcom.py: line 756: Kunne ikke importere G:\billeder\2327-henning.jpg
527794: WARNING: _ReadGedcom.py: line 756: Kunne ikke importere G:\billeder\2327- 28.jpg
527795: WARNING: _ReadGedcom.py: line 756: Kunne ikke importere G:\billeder\2327-29-familie.jpg
527799: WARNING: _ReadGedcom.py: line 756: Kunne ikke importere G:\billeder\2329-jeanette.jpg
527802: WARNING: _ReadGedcom.py: line 756: Kunne ikke importere G:\billeder\2330- barbara.jpg
527805: WARNING: _ReadGedcom.py: line 756: Kunne ikke importere G:\billeder\2331-32-par.jpg
527808: WARNING: _ReadGedcom.py: line 756: Kunne ikke importere G:\billeder\2331-32-par.jpg
527811: WARNING: _ReadGedcom.py: line 756: Kunne ikke importere G:\billeder\2333- Laura.jpg
527828: WARNING: _ReadGedcom.py: line 756: Kunne ikke importere G:\billeder\2347-eivind.jpg
527830: WARNING: _ReadGedcom.py: line 756: Kunne ikke importere G:\billeder\2322-par.jpg
527880: WARNING: _ReadGedcom.py: line 756: Linje 47860 blev ikke forstået, så den blev ignoreret.527881: ERROR: DbLoader.py: line 468: Failed to open database.
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/share/gramps/DbLoader.py", line 447, in read_file
    self.dbstate.db.load(filename, self.uistate.pulse_progressbar,mode)
  File "/usr/share/gramps/GrampsDb/_GrampsGEDDB.py", line 52, in load
    importData(self,name,callback,use_trans=False)
  File "/usr/share/gramps/GrampsDb/_ReadGedcom.py", line 234, in importData
    import2(database, filename, callback, codeset, use_trans)
  File "/usr/share/gramps/GrampsDb/_ReadGedcom.py", line 253, in import2
    close = g.parse_gedcom_file(use_trans)
  File "/usr/share/gramps/GrampsDb/_ReadGedcom.py", line 868, in parse_gedcom_file
    self.parse_record()
  File "/usr/share/gramps/GrampsDb/_ReadGedcom.py", line 1053, in parse_record
    self.parse_INDI(matches)
  File "/usr/share/gramps/GrampsDb/_ReadGedcom.py", line 1679, in parse_INDI
    func(matches, state)
  File "/usr/share/gramps/GrampsDb/_ReadGedcom.py", line 3068, in func_person_event
    self.parse_event(event_ref, event, self.generic_event_map, 2)
  File "/usr/share/gramps/GrampsDb/_ReadGedcom.py", line 1877, in parse_event
    func(matches, event_ref, event, level+1)
  File "/usr/share/gramps/GrampsDb/_ReadGedcom.py", line 1975, in func_event_addr
    if main_loc and main_loc.get_street() != location.get_street():
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'get_street'

System Information:
===================

Python version: 2.5.1 (r251:54863, May  2 2007, 16:56:35) [GCC 4.1.2 (Ubuntu 4.1.2-0ubuntu4)]
BSDDB version: 4.4.5.2
Gramps version: 2.2.6-1
LANG: da_DK.UTF-8
OS: Linux
Distribution: 2.6.20-16-generic


--
Vindskibelig hvislen

Børge Askholm

Formand/næstformand for internationale anarkister!

"Jeg har kun ét alkoholproblem: Jeg har vanskeligt ved at komme op på de daglige tre genstande."

Har jeg ikke lige et citat for hånden og i hovedet, laver jeg et på stedet.

Besøg min hjemmeside på baskholm.dk