#58 Basque translation

open
nobody
None
5
2011-11-17
2011-11-17
Fernando
No

Basque translation of FOG

Discussion

 • Fernando
  Fernando
  2011-11-17

  files with basque translation of FOG

   
 • Fernando
  Fernando
  2011-11-17

  Basque translation for FOG 0.32