Tree [7b2055] master / block /
HistoryFile Date Author Commit
Kconfig 2009-10-04 Linus Torvalds Linus Torvalds [5e5027] Merge branch 'acpi-pad' of git://git.kernel.org...
Kconfig.iosched 2007-03-10 Len Brown Len Brown [cb2ebc] Pull bugzilla-7570 into release branch
Makefile 2009-10-29 Linus Torvalds Linus Torvalds [237566] Merge branch 'for-linus' of git://oss.sgi.com/x...
as-iosched.c 2009-10-29 Linus Torvalds Linus Torvalds [237566] Merge branch 'for-linus' of git://oss.sgi.com/x...
blk-barrier.c 2009-10-31 Linus Torvalds Linus Torvalds [a80a66] Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.or...
blk-core.c 2009-10-31 Linus Torvalds Linus Torvalds [7d531a] Merge branch 'for-linus' of git://git390.marist...
blk-exec.c 2009-09-05 Linus Torvalds Linus Torvalds [f815c3] Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.or...
blk-integrity.c 2009-10-04 Linus Torvalds Linus Torvalds [5e5027] Merge branch 'acpi-pad' of git://git.kernel.org...
blk-ioc.c 2009-09-05 Linus Torvalds Linus Torvalds [f815c3] Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.or...
blk-iopoll.c 2009-10-29 Linus Torvalds Linus Torvalds [237566] Merge branch 'for-linus' of git://oss.sgi.com/x...
blk-map.c 2009-09-05 Linus Torvalds Linus Torvalds [f815c3] Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.or...
blk-merge.c 2009-10-29 Linus Torvalds Linus Torvalds [61aa16] Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...
blk-settings.c 2009-10-31 Linus Torvalds Linus Torvalds [a80a66] Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.or...
blk-softirq.c 2009-09-05 Linus Torvalds Linus Torvalds [f815c3] Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.or...
blk-sysfs.c 2009-10-31 Linus Torvalds Linus Torvalds [a80a66] Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.or...
blk-tag.c 2009-10-31 Linus Torvalds Linus Torvalds [a80a66] Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.or...
blk-timeout.c 2009-09-05 Linus Torvalds Linus Torvalds [f815c3] Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.or...
blk.h 2009-10-29 Linus Torvalds Linus Torvalds [237566] Merge branch 'for-linus' of git://oss.sgi.com/x...
bsg.c 2009-10-31 Linus Torvalds Linus Torvalds [a80a66] Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.or...
cfq-iosched.c 2009-11-03 Shaohua Li Shaohua Li [4b27e1] cfq-iosched: limit coop preemption
compat_ioctl.c 2009-10-31 Linus Torvalds Linus Torvalds [a80a66] Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.or...
deadline-iosched.c 2009-09-05 Linus Torvalds Linus Torvalds [f815c3] Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.or...
elevator.c 2009-10-31 Linus Torvalds Linus Torvalds [a80a66] Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.or...
genhd.c 2009-10-31 Linus Torvalds Linus Torvalds [a80a66] Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.or...
ioctl.c 2009-10-31 Linus Torvalds Linus Torvalds [a80a66] Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.or...
noop-iosched.c 2008-02-07 Linus Torvalds Linus Torvalds [6e5565] Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.or...
scsi_ioctl.c 2009-09-23 Linus Torvalds Linus Torvalds [fe61c9] Merge branch 'fix/asoc' of git://git.kernel.org...