Learn how easy it is to sync an existing GitHub or Google Code repo to a SourceForge project! See Demo

Close

Home

Nikolay Barbariyskiy

Tento projekt si klade za úkol vytvořit "internetový obchod" nabízející farmářské produkty všeho druhu.Projekt začal jako Softwarový projekt na ČVUT FEL. Následně prošel dvěma iteracemi v rámci bakalářských prací na téže škole.Nyní byl v rámci předmětu Y36SI2 posunut opět o krok blíže k nasazení do reálného provozu.V sekci TRAC naleznete všechny dokumenty vytvořené v průběhu práce na projektu.

Informace o posledních pracech na projektu se nacházejí na WIKI stránkách.

Odkaz na WIKI strány projektu: http://sourceforge.net/apps/trac/e-bedynky

Odkaz níže je na původní stránky projektu (není aktuální).


Project Members: