Tickets Maximize Restore

Showing 5 results of 5

# Summary Milestone Status Owner Created Updated
9 add limit to attributes fetching 2.0 open 2013-04-20 2013-05-03  
6 write info on client side what action performed 2.0 open 2013-04-19 2013-05-03  
4 usuwanie plików 2.0 open 2013-04-19 2013-05-03  
3 cache dla work - usunąć powiązanie z wersją pliku - nie jest potrzebne 2.0 open 2013-04-19 2013-05-03  
2 po commit przywrócić statusy ew. zmienionych/monitorowanych plików 2.0 open 2013-04-19 2013-05-03  
  • Ticket Number
  • Summary
  • Milestone
  • Status
  • Owner
  • Creator
  • Created
  • Updated
  • Labels
 
(applies to this page only)