Best regards, Zheng wenxing
-----------------------------------------------------
Nokia Siemens Network
TEL : 010-8435 8908
ADDR: A2074, 14# Jiuxianqiao Road, Chaoyang,Beijing,100016