#28 Generación de clave e historial de usuario

open-accepted
nobody
5
2010-05-05
2010-04-29
Edith López
No

Generación de clave para cada operador e historial de transacciones realizadas con detalle de cada operador, o bien, por turno.

Discussion

    • status: open --> open-accepted