Learn how easy it is to sync an existing GitHub or Google Code repo to a SourceForge project! See Demo

Close

Home

Filterberegningsprogram, som kan beregne frekvenskurver for elektroniske filtre. Man tegner et diagram over kredsløbet og indsætter komponentværdier. Herefter kan programmet automatisk tegne frekvenskurver for kredsløbet Programmet er lavet i Xbasic


Project Admins: