Home

Filterberegningsprogram, som kan beregne frekvenskurver for elektroniske filtre. Man tegner et diagram over kredsløbet og indsætter komponentværdier. Herefter kan programmet automatisk tegne frekvenskurver for kredsløbet Programmet er lavet i Xbasic


Project Admins: