Home

Poul Møller Nielsen

Filterberegningsprogram, som kan beregne frekvenskurver for elektroniske filtre. Man tegner et diagram over kredsløbet og indsætter komponentværdier. Herefter kan programmet automatisk tegne frekvenskurver for kredsløbet Programmet er lavet i Xbasic


Project Admins: