Καμινάδα για μια ζωή! Τέλος στις υγροποίησεις
30 Χρόνια Εγγύηση!

Η λύση στα προβλήματα της καμινάδας

FuranFlex 

Η λύση στα προβλήματα υγροποιήσεων στις καμινάδες

30 Χρόνια Εγγύηση

Τηλ. 210 988 16 16 

Πάνω από 2.050.000 μέτρα εγκατεστημένων καπνοδόχων σε όλη την Ευρώπη σε κτηριακές εγκαταστάσεις & οχι μονο !
Ασφαλισμένο έως 1.000.000 Ευρώ με την σφραγίδα ενός από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στον κόσμο.


Εσωτερική επένδυση καπνοδόχου FuranFlex. Περισσότερες από 500 εγκαταστάσεις στην Αθήνα.Για διαγραφή ακολουθήστε τον σύνδεσμο: http://37.140.195.183/cgi-bin/dada/mail.cgi/u/list1/akregator-devel/lists.sf.net/ To unsubscribe follow the url: http://37.140.195.183/cgi-bin/dada/mail.cgi/u/list1/akregator-devel/lists.sf.net/