[4d491d]: adminer / lang / no.inc.php Maximize Restore History

Download this file

no.inc.php    285 lines (284 with data), 11.9 kB

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
<?php
$translations = array(
'System' => 'System',
'Server' => 'Server',
'Username' => 'Brukernavn',
'Password' => 'Passord',
'Permanent login' => 'Permanent login',
'Login' => 'Logg inn',
'Logout' => 'Logg ut',
'Logged as: %s' => 'Logget inn som: %s',
'Logout successful.' => 'Utlogging vellykket.',
'Invalid credentials.' => 'Ugylding innloggingsinformasjon.',
'Master password expired. <a href="http://www.adminer.org/en/extension/" target="_blank">Implement</a> %s method to make it permanent.' => 'Master-passord er utløpt. <a href="http://www.adminer.org/en/extension/" target="_blank">Implementer</a> en metode for %s for å gjøre det permanent.',
'Language' => 'Språk',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Ugylding CSRF-token - Send inn skjemaet igjen.',
'No extension' => 'Ingen utvidelse',
'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Ingen av de støttede PHP-utvidelsene (%s) er tilgjengelige.',
'Session support must be enabled.' => 'Økt-støtte må være skrudd på.',
'Session expired, please login again.' => 'Økt utløpt - vennligst logg inn på nytt.',
'%s version: %s through PHP extension %s' => '%s versjon: %s via PHP-utvidelse %s',
'Refresh' => 'Gjenoppfrisk',
'ltr' => 'venstre-til-høyre',
'Privileges' => 'Privilegier',
'Create user' => 'Lag bruker',
'User has been dropped.' => 'Bruker slettet.',
'User has been altered.' => 'Bruker endret.',
'User has been created.' => 'Bruker opprettet.',
'Hashed' => 'Hashet',
'Column' => 'Kolonne',
'Routine' => 'Rutine',
'Grant' => 'Gi privilegier',
'Revoke' => 'Trekk tilbake',
'Process list' => 'Prosessliste',
'%d process(es) have been killed.' => array('%d prosess avsluttet.', '%d prosesser avsluttet.'),
'Kill' => 'Avslutt',
'Variables' => 'Variabler',
'Status' => 'Status',
'SQL command' => 'SQL-kommando',
'%d query(s) executed OK.' => array('%d kall utført OK.', '%d kall utført OK.'),
'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Kall utført OK, %d rad påvirket.', 'Kall utført OK, %d rader påvirket.'),
'No commands to execute.' => 'Ingen kommandoer å utføre.',
'Error in query' => 'Feil i forespørsel',
'Execute' => 'Kjør',
'Stop on error' => 'Stopp ved feil',
'Show only errors' => 'Vis bare feil',
'%.3f s' => '%.3f s',
'History' => 'Historie',
'Clear' => 'Tøm skjema',
'Edit all' => 'Rediger alle',
'File upload' => 'Filopplasting',
'From server' => 'Fra server',
'Webserver file %s' => 'Webserver-fil %s',
'Run file' => 'Kjør fil',
'File does not exist.' => 'Filen eksisterer ikke.',
'File uploads are disabled.' => 'Filopplastinger ikke tillatt.',
'Unable to upload a file.' => 'Kunne ikke laste opp fil.',
'Maximum allowed file size is %sB.' => 'Maksimum tillatte filstørrelse er %sB.',
'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'For stor datamengde i skjemaet. Reduser datamengden, eller øk størrelsen på %s-konfigurasjonsdirektivet.',
'You can upload a big SQL file via FTP and import it from server.' => 'Du kan laste opp en stor SQL-fil via FTP og importere den fra serveren.',
'Export' => 'Eksport',
'Dump' => 'Dump',
'Output' => 'Resultat',
'open' => 'åpne',
'save' => 'lagre',
'Format' => 'Format',
'Data' => 'Data',
'Database' => 'Database',
'database' => 'database',
'Use' => 'Bruk',
'Select database' => 'Velg database',
'Invalid database.' => 'Ugyldig database.',
'Create new database' => 'Lag ny database',
'Database has been dropped.' => 'Databasen har blitt slettet.',
'Databases have been dropped.' => 'Databasene har blitt slettet.',
'Database has been created.' => 'Databasen er opprettet.',
'Database has been renamed.' => 'Databasen har fått nytt navn.',
'Database has been altered.' => 'Databasen er endret.',
'Alter database' => 'Endre database',
'Create database' => 'Opprett database',
'Database schema' => 'Databaseskjema',
'Permanent link' => 'Permanent lenke',
',' => ' ',
'0123456789' => '0123456789',
'Engine' => 'Motor',
'Collation' => 'Tekstsortering',
'Data Length' => 'Datalengde',
'Index Length' => 'Indekslengde',
'Data Free' => 'Frie data',
'Rows' => 'Rader',
'%d in total' => '%d totalt',
'Analyze' => 'Analyser',
'Optimize' => 'Optimaliser',
'Vacuum' => 'Støvsug',
'Check' => 'Sjekk',
'Repair' => 'Reparer',
'Truncate' => 'Avkort',
'Tables have been truncated.' => 'Tabellene har blitt avkortet.',
'Move to other database' => 'Flytt til annen database',
'Move' => 'Flytt',
'Tables have been moved.' => 'Tabellene har blitt flyttet.',
'Copy' => 'Kopier',
'Tables have been copied.' => 'Tabellene har blitt kopiert.',
'Routines' => 'Rutiner',
'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Rutinen er utført, %d rad påvirket.', 'Rutinen er utført, %d rader påvirket.'),
'Call' => 'Kall',
'Parameter name' => 'Parameternavn',
'Create procedure' => 'Opprett prosedyre',
'Create function' => 'Opprett funksjon',
'Routine has been dropped.' => 'Rutinen er slettet.',
'Routine has been altered.' => 'Rutinen er endret.',
'Routine has been created.' => 'Rutinen er opprettet.',
'Alter function' => 'Endre funksjon',
'Alter procedure' => 'Endre prosedyre',
'Return type' => 'Returtype',
'Events' => 'Eventer',
'Event has been dropped.' => 'Eventen er slettet.',
'Event has been altered.' => 'Eventen er endret.',
'Event has been created.' => 'Eventen er opprettet.',
'Alter event' => 'Endre event',
'Create event' => 'Opprett event',
'At given time' => 'På gitte tid',
'Every' => 'Hver',
'Schedule' => 'Tidsplan',
'Start' => 'Start',
'End' => 'Slutt',
'On completion preserve' => 'Ved fullførelse bevar',
'Tables' => 'Tabeller',
'Tables and views' => 'Tabeller og views',
'Table' => 'Tabell',
'No tables.' => 'Ingen tabeller.',
'Alter table' => 'Endre tabell',
'Create table' => 'Opprett tabell',
'Table has been dropped.' => 'Tabellen er slettet.',
'Tables have been dropped.' => 'Tabellene er slettet.',
'Tables have been optimized.' => 'Tabellene er blitt optimalisert.',
'Table has been altered.' => 'Tabellen er endret.',
'Table has been created.' => 'Tabellen er opprettet.',
'Table name' => 'Tabellnavn',
'Show structure' => 'Vis struktur',
'engine' => 'mottor',
'collation' => 'sortering',
'Column name' => 'Kolonnenavn',
'Type' => 'Type',
'Length' => 'Lengde',
'Auto Increment' => 'Autoinkrement',
'Options' => 'Valg',
'Comment' => 'Kommentarer',
'Default values' => 'Standardverdier',
'Drop' => 'Dropp',
'Are you sure?' => 'Er du sikker?',
'Move up' => 'Flytt opp',
'Move down' => 'Flytt ned',
'Remove' => 'Fjern',
'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s.' => 'Maksimum antall feltnavn overskredet - venligst øk %s.',
'Partition by' => 'Partisjoner ved',
'Partitions' => 'Partisjoner',
'Partition name' => 'Partisjonsnavn',
'Values' => 'Verdier',
'View' => 'View',
'View has been dropped.' => 'Viewet er slettet.',
'View has been altered.' => 'Viewet er endret.',
'View has been created.' => 'Viewet er opprettet.',
'Alter view' => 'Endre view',
'Create view' => 'Lag nytt view',
'Indexes' => 'Indekser',
'Indexes have been altered.' => 'Indeksene er endret.',
'Alter indexes' => 'Endre indekser',
'Add next' => 'Legg til neste',
'Index Type' => 'Indekstype',
'Column (length)' => 'Kolonne (lengde)',
'Foreign keys' => 'Fremmednøkler',
'Foreign key' => 'Fremmednøkkel',
'Foreign key has been dropped.' => 'Fremmednøkkelen er slettet.',
'Foreign key has been altered.' => 'Fremmednøkkelen er endret.',
'Foreign key has been created.' => 'Fremmednøkkelen er opprettet.',
'Target table' => 'Måltabell',
'Change' => 'Endre',
'Source' => 'Kilde',
'Target' => 'Mål',
'Add column' => 'Legg til kolonne',
'Alter' => 'Endre',
'Add foreign key' => 'Legg til fremmednøkkel',
'ON DELETE' => 'ON DELETE',
'ON UPDATE' => 'ON UPDATE',
'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Kilde- og mål-kolonner må ha samme datatype, det må være en indeks på mål-kolonnen, og dataene som refereres til må eksistere.',
'Triggers' => 'Triggere',
'Add trigger' => 'Legg til trigger',
'Trigger has been dropped.' => 'Triggeren er slettet.',
'Trigger has been altered.' => 'Triggeren er endret.',
'Trigger has been created.' => 'Triggeren er opprettet.',
'Alter trigger' => 'Endre trigger',
'Create trigger' => 'Opprett trigger',
'Time' => 'Tid',
'Event' => 'Hendelse',
'Name' => 'Navn',
'select' => 'Vis',
'Select' => 'Velg',
'Select data' => 'Velg data',
'Functions' => 'Funksjoner',
'Aggregation' => 'Sammenfatning',
'Search' => 'Søk',
'anywhere' => 'hvorsomhelst',
'Search data in tables' => 'Søk data i tabeller',
'Sort' => 'Sorter',
'descending' => 'minkende',
'Limit' => 'Skranke',
'Text length' => 'Tekstlengde',
'Action' => 'Handling',
'Full table scan' => 'Full tabell-scan',
'Unable to select the table' => 'Kan ikke velge tabellen',
'No rows.' => 'Ingen rader.',
'%d row(s)' => array('%d rad', '%d rader'),
'Page' => 'Side',
'last' => 'siste',
'Load more data' => 'Last mer data',
'Loading' => 'Laster',
'whole result' => 'hele resultatet',
'%d byte(s)' => array('%d byte', '%d bytes'),
'Import' => 'Importer',
'%d row(s) have been imported.' => array('%d rad er importert.', '%d rader er importert.'),
'File must be in UTF-8 encoding.' => 'Filen må være i UTF8-tegnkoding.',
'Modify' => 'Endre',
'Ctrl+click on a value to modify it.' => 'Ctrl+klikk på en verdi for å endre den.',
'Use edit link to modify this value.' => 'Bruk rediger-lengde for å endre dennne verdien.',
'Item%s has been inserted.' => 'Rad%s er satt inn.',
'Item has been deleted.' => 'Raden er slettet.',
'Item has been updated.' => 'Raden er oppdatert.',
'%d item(s) have been affected.' => array('%d rad påvirket.', '%d rader påvirket.'),
'New item' => 'Ny rad',
'original' => 'original',
'empty' => 'tom',
'edit' => 'rediger',
'Edit' => 'Rediger',
'Insert' => 'Sett inn',
'Save' => 'Lagre',
'Save and continue edit' => 'Lagre og fortsett å redigere',
'Save and insert next' => 'Lagre og sett inn neste',
'Selected' => 'Valgt',
'Clone' => 'Klon',
'Delete' => 'Slett',
'You have no privileges to update this table.' => 'Du mangler rettighetene som trengs for å endre denne tabellen.',
'E-mail' => 'E-post',
'From' => 'Fra',
'Subject' => 'Tittel',
'Attachments' => 'Vedlegg',
'Send' => 'Send',
'%d e-mail(s) have been sent.' => array('%d epost sendt.', '%d eposter sendt.'),
'Numbers' => 'Nummer',
'Date and time' => 'Dato og tid',
'Strings' => 'Strenger',
'Binary' => 'Binære',
'Lists' => 'Lister',
'Network' => 'Nettverk',
'Geometry' => 'Geometri',
'Relations' => 'Relasjoner',
'Editor' => 'Redigering',
'$1-$3-$5' => '$6/$4 $1',
'[yyyy]-mm-dd' => 'd/m [åååå]',
'HH:MM:SS' => 'HH:MM:SS',
'now' => 'nå',
'yes' => 'ja',
'no' => 'nei',
'File exists.' => 'Filen finnes.',
'Please use one of the extensions %s.' => 'Vennligst bruk en av filendelsene %s.',
'Alter schema' => 'Endre skjema',
'Create schema' => 'Opprett skjema',
'Schema has been dropped.' => 'Skjemaet er slettet.',
'Schema has been created.' => 'Skjemaet er opprettet.',
'Schema has been altered.' => 'Skjemaet er endret.',
'Schema' => 'Skjema',
'Invalid schema.' => 'Ugylding skjema.',
'Sequences' => 'Sekvenser',
'Create sequence' => 'Opprett sekvens',
'Sequence has been dropped.' => 'Sekvensen er slettet.',
'Sequence has been created.' => 'Sekvensen er opprettet.',
'Sequence has been altered.' => 'Sekvensen er endret.',
'Alter sequence' => 'Endre sekvens',
'User types' => 'Brukertyper',
'Create type' => 'Opprett type',
'Type has been dropped.' => 'Type er slettet.',
'Type has been created.' => 'Type er opprettet.',
'Alter type' => 'Endre type',
'Saving' => 'Lagrer',
);